Dereceli pastör pipeti

Hacimsel ölçüm ve belirli hacimdeki sıvının kaplar arasında aktarımı

Introduction

P.I.P. dereceli pastör pipeti, farklı ihtiyaçları karşılamak için 3 kapasite ve boyutta üretilir ve belirli bir boyutta hacim ölçümü ve fiksatif ve boya hazırlanması için idealdir. Bu pipetler biyolojik sıvılar ve çoğu asitlere karşı tepkisiz olan LDPE’den yapılır ve düşük afinitesi pipetin iç yüzeyinin yapışma özelliğini azaltır ve sonuç olarak numunenin değerli hücreleri ve proteinlerinin kaybedilmesi riskini azaltır. Ayrıca bu pastör pipetleri, etilen oksit gazı ve gama ışınları ile sterilize edilebilir. Ek olarak, numunenin saklanması için pastör pipetini dondurabilir veya ucunu ısıtarak kapalı bir kaba dönüştürebilirsiniz. Numunenin belirli bir hacminin taşınması, kaplar arasına damla damla sıvı aktarımı, preparat hazırlanması ve ayıraçlar/ kimyasalların eklenmesi, bu pastör pipetleri ile gerçekleştirilebilir.

Technical Specifications Table
GS1 koduKapasiteDerecelendirmeUzunlukAmpul çapıPaket içi miktar
6260807501214≈ 1.5 ml0.25 ml140 mmф13 mm400
6260807501511≈ 2 ml0.5 ml154 mmф11 mm400
6260807501528≈ 3 ml0.5 ml161 mmф13 mm400
گواهینامه
Related Products